Cận cảnh những "dị nhân" với khả năng kì lạ nhất thế giới

|

Quay đầu 180 độ, ăn đất sét,  hay 3 chân... là những dị nhân với các khả năng kì lạ nhất thế giới.

Theo nguồn: No - Yes = Awesome, Ed Migi Terror Y Anime, Barcroft TV, Phil O'Byrne, incrediblefeatures

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube