;

Cận cảnh màn câu "thủy quái" Amazon khổng lồ

| <

Nói đến Amazon, ai cũng sẽ nghĩ đến loài Piranha nổi tiếng. Tuy nhiên, con cá nặng gần một tạ có tên Arapaima này sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng