Cận cảnh lấy ra hơn 10 viên ngọc trong 1 con trai

|

Một người phụ nữ đã "làm thịt" con trai rất to và phát hiện trong thân nó là một "kho báu" với nhiều viên ngọc trai lớn nhỏ đủ các loại.