Cận cảnh dàn diễn viên Thâm cung nội chiến 2

| 11:44 - 20/04/2013

Bên cạnh Đặng Tụy Vân, Trần Hào, Huỳnh Đức Bân, phần 2 sẽ có thêm sự xuất hiện của Ngũ Vịnh Vy, Thái Thiếu Phân, Quan Lễ Kiệt...

Như Phi (Đặng Tụy Vân)
Như Phi (Đặng Tụy Vân) của phần 2 là nhân vật với tính cách và số phận hoàn toàn khác phần 1.

Trần Hào

Trần Hào
Trần Hào vào vai một kép hát

Huỳnh Đức Bân
Huỳnh Đức Bân

Ngũ Vịnh Vy
Ngũ Vịnh Vy

Quan Lễ Kiệt
Quan Lễ Kiệt

Thái Thiếu Phân
Thái Thiếu Phân

Một số vai diễn khác:

Cận cảnh dàn diễn viên Thâm cung nội chiến 2

Cận cảnh dàn diễn viên Thâm cung nội chiến 2

Cận cảnh dàn diễn viên Thâm cung nội chiến 2