Cận cảnh cá ngựa đực "mang thai" và đẻ con cực hiếm thấy

|

Cá ngựa là một trong những giống loài kì lạ nhất khi con đực mới có thể "mang thai" và đẻ con.

Theo báo cáo của Công trình nghiên cứu về cá ngựa thì cá cái đưa trứng vào túi ấp của cá đực làm cho con đực có vẻ như đang mang thai. Những nghiên cứu mới đây cho thấy rằng cá đực truyền tinh dịch của chúng ra xung quanh chứ không đưa trực tiếp vào túi ấp. Thời gian mang thai từ 2-3 tuần.