Cảm giác của con gái khi "sờ mông trai" giữa đám đông?

|

Trước giờ con gái rất hay bị sàm sỡ giữa đám đông nhưng nếu "nạn nhân" là con trai, thì cảm giác sẽ thế nào?