Cảm động với bài học gia đình từ... trái thơm

|

Đoạn phim ngắn Thái Lan cảm động về trải nghiệm cuộc sống mà một người mẹ muốn truyền đạt tới con gái thông qua trái thơm. Không bài học nào giá trị và đầy nguồn cảm hứng hơn những bài học đến từ gia đình.