Cái kết đắng lòng của người mẫu cướp người yêu đồng nghiệp

|

Lập mưu cướp người yêu từ đồng nghiệp, nữ người mẫu phải nhận cái kết đắng lòng trên sàn diễn.