Trẻ 17/05/2016

Những giải pháp "siêu bá đạo" của người lần đầu biết động đất là gì

Nếu như bỗng dưng bạn cảm nhận được sự rung chuyển của đồ đạc, mặt đất, biết được rằng mình đang gặp động đất thì bạn sẽ phản ứng ra sao?

X Đóng