Cách làm món trứng trên mây đầy vi diệu

|

Đây là món trứng trên mây đang được yêu thích gần đây hay là món "trứng cừu" thế nhỉ?