Cách chống giật điện thoại ngoài đường: thành công 100%!

|

Cùng học những nghiệm và kĩ năng để phòng chống việc bị cướp giật điện thoại ngoài đường do đội săn bắt cướp TP. HCM thực hiện.