Cách chống giật điện thoại ngoài đường: thành công 100%!

|

Cùng học những nghiệm và kĩ năng để phòng chống việc bị cướp giật điện thoại ngoài đường do đội săn bắt cướp TP. HCM thực hiện. 

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube