Các quốc gia trên thế giới nghĩ gì về nước Mỹ?

|

Không phải ai cũng cho rằng Mỹ là một nơi tuyệt vời, và những gì họ nghĩ về quốc gia này thật sự rất bất ngờ. Vậy trong mắt các bạn bè thế giới, Mỹ là một nơi như thế nào?