Các mỹ nam K-Pop "đọ sắc" với mặt mộc

| 21:20 - 21/05/2013

Bạn xem thử nhóm nhạc nào bảnh trai hơn khi để mặt mộc?

2PM
2PM
	
	
	TVXQ!
	
	
	BEAST
	
	
	BIG BANG
	
	
	JYJ
	
	
	MBLAQ2PM
	
	
	TVXQ!
	
	
	BEAST
	
	
	BIG BANG
	
	
	JYJ
	
	
	MBLAQ

TVXQ!
2PM
	
	
	TVXQ!
	
	
	BEAST
	
	
	BIG BANG
	
	
	JYJ
	
	
	MBLAQ

BEAST
2PM
	
	
	TVXQ!
	
	
	BEAST
	
	
	BIG BANG
	
	
	JYJ
	
	
	MBLAQ

BIG BANG
2PM
	
	
	TVXQ!
	
	
	BEAST
	
	
	BIG BANG
	
	
	JYJ
	
	
	MBLAQ2PM
	
	
	TVXQ!
	
	
	BEAST
	
	
	BIG BANG
	
	
	JYJ
	
	
	MBLAQ

JYJ
2PM
	
	
	TVXQ!
	
	
	BEAST
	
	
	BIG BANG
	
	
	JYJ
	
	
	MBLAQ

MBLAQ
2PM
	
	
	TVXQ!
	
	
	BEAST
	
	
	BIG BANG
	
	
	JYJ
	
	
	MBLAQ2PM
	
	
	TVXQ!
	
	
	BEAST
	
	
	BIG BANG
	
	
	JYJ
	
	
	MBLAQ

SUPER JUNIORSUPER JUNIOR


Các mỹ nam K-Pop đọ sắc với mặt mộc