Sao 11/06/2014

Lâm Tâm Như từng là học sinh cá biệt

Nhờ con gái rượu mà mẹ của Lâm Tâm Như thường xuyên phải lên văn phòng để uống trà cùng giáo viên.

X Đóng