Vì sao bạn block (chặn) một ai đó trên mạng?
07:00 AM | 23/07/2017
Có rất nhiều bạn còn không nhớ nổi mình đã block (chặn) bao nhiêu người trên mạng xã hội.