"Buổi độc diễn" - Phim ngắn ý nghĩa về giá trị của gia đình

|

Bạn sẽ làm gì khi có cơ hội được làm điều mình mong muốn nhất, nhưng phải bắt đầu từ hôm nay? Hạnh phúc không chờ đợi một ai, vì thế hãy nắm bắt nó nhanh nhất có thể.