Đời 10/01/2019

Kinh hoàng cơ sở "tái chế" bún bẩn, ôi thiu bằng hóa chất, bán ra chợ 6 - 7 tấn mỗi ngày

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện các loại máy móc, dụng cụ sản xuất bún tươi mất vệ sinh, có gần một tấn bún thành phẩm chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

X Ðóng