Trẻ 12/08/2017

Không nói thì chẳng ai biết họ đang không mặc gì ra đường

Mặc quần áo vẽ ra phố đã là gì, Naomi Wu còn chơi bời đến mức mặc cả bikini vẽ xuống nước mà không hề hấn gì.

X Đóng