Bốc lửa với Bar Refaeli trong bộ BST Thu Đông của Passionata

| 20:00 - 02/07/2013

Người mẫu Bar Refaeli thật sự bốc lửa trong bộ BST Thu Đông của nhãn hàng nội y Passionata.

Bốc lửa với Bar Refaeli trong bộ BST Thu Đông của Passionata

Bốc lửa với Bar Refaeli trong bộ BST Thu Đông của Passionata

Bốc lửa với Bar Refaeli trong bộ BST Thu Đông của Passionata

Bốc lửa với Bar Refaeli trong bộ BST Thu Đông của Passionata

Bốc lửa với Bar Refaeli trong bộ BST Thu Đông của Passionata

Bốc lửa với Bar Refaeli trong bộ BST Thu Đông của Passionata

Bốc lửa với Bar Refaeli trong bộ BST Thu Đông của Passionata

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: giaitri@yan.vn

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube