Bỏ túi màn ảo thuật từ nước và i-ốt tự làm tại nhà cực ảo

|

Bạn có thể làm một màn "ảo thuật" biến cốc nước trắng thành màu đen trong tích tắc với thí nghiệm này đấy.