Bố: "người tình đầu tiên", "xe hơi", "con thuyền"... của con gái

|

"Bố là con thuyền, bố là xe hơi, bố là con tàu em cưỡi em chơi... Bố là tất cả, bố ơi bố ơi". Bố luôn đóng vai trò quan trọng với con gái.

Hãy xem bố có phải là siêu nhân, là vũ trụ là hình mẫu lí tưởng của tất cả những đứa con gái không nhé!

Bố: "người tình đầu tiên", "xe hơi", "con thuyền"... của con gái

Bố: "người tình đầu tiên", "xe hơi", "con thuyền"... của con gái

Bố: "người tình đầu tiên", "xe hơi", "con thuyền"... của con gái