Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

| 23:29 - 24/06/2017

Đây là đáp án chính thức và chính xác nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 24/6.

Đề thi của kỳ thi THPT QG 2017 đã được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ. Các câu hỏi trong mỗi đề thi được phân làm 4 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. 24 đề thi xuất phát từ 4 mã đề gốc, khi đảo vị trí, các câu hỏi được đảo theo khu vực có cùng cấp độ.

Việc chấm thi cũng được thực hiện hoàn toàn bằng máy quét, sau đó máy tính thực hiện nên giảm sự can thiệp chủ quan của quan người. Dự kiến ngày 7/7, thí sinh sẽ biết kết quả thi và ngày 12-17/7 nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để xét tuyển đại học, cao đẳng.

1. Môn toán

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

2. Môn Ngữ văn

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

3. Môn Vật lý

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

4. Môn Hóa học

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

5. Môn Sinh học

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

6. Các môn Ngoại Ngữ

Tiếng Anh

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Tiếng Trung

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Tiếng Nhật

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Tiếng Pháp

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Tiếng Đức

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Tiếng Nga

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

7. Môn Lịch sử

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

8. Môn Địa lý

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

9. Môn Giáo dục công dân

Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia
Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Nguồn ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube