Đời 18/06/2017

Nếu nghĩ Harvard là ngôi trường khó đậu nhất thế giới thì bạn đã nhầm!

Với chỉ tiêu chỉ 1,24% trên tổng số 180 nghìn hồ sơ, Viện Khoa học và Công nghệ Birla (BITS) chính là đại học khó vào nhất thế giới.

X Đóng