Biểu cảm "khó đỡ" của các bé khi lần đầu đi tàu lượn

|

Bạn còn nhớ lần đầu đi tàu lượn là khi nào không? Có tưởng tượng được gương mặt mình lúc ấy ra sao không?