Biến legging thành áo crop top chỉ bằng 1 nhát kéo

|

Bạn có mớ quần legging cũ không mặc đến nữa, vậy thì hãy tái chế "em nó" để có áo mới diện nào.