Bị Vân Trang dọa "dìm hàng", Khương Ngọc tung "hàng nóng"

|

Trước tình thế bị Vân Trang đe dọa "dìm hàng" trong chương trình Yan Chat sắp tới, Khương Ngọc liền tung ngay "hàng nóng" nhằm chiếm thế thượng phong.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...