BGK bắt đầu lộ bất đồng trong việc chọn lựa thí sinh

|

Giữa các luồng ý kiến khác nhau, BGK cũng đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, đặc biệt là giữa Xuân Lan và Nam Trung.

Điều gì đã khiến họ bất đồng? Hãy cùng xem những diễn biến cả Tập 5 độc quyền trên YAN News.