Trẻ 14/06/2017

Bất ngờ với nội dung bài văn đại học duy nhất đạt điểm 10 tuyệt đối

Bài văn về áp lực học tập đã tạo thành một cơn sốt.

Đời 31/05/2017

Hàng nghìn hồ sơ cấp một toàn điểm 10 có bình thường?

Điểm 10 trọn vẹn trong hàng nghìn hồ sơ khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

X Đóng