Đời 06/10/2016

Sau một thập kỉ, người cây đã có thể tự do sử dụng tay của mình

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ các u bướu, mụn cóc phức tạp, cuối cùng người cây đã có thể tự do sử dụng tay của mình.

X Đóng