Bên trong "Viện dưỡng lão" dành riêng cho chó

|

Khi người chủ qua đời, bệnh tật, hoặc không còn khả năng nuôi dưỡng nữa, thì những chú chó già sẽ phải về đâu?

 

 

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube