Trẻ 12/11/2018

Ngày hội nói Tiếng Anh toàn thành 2018 - Một ngày hội không chỉ về tiếng Anh

Tiếng Anh đang dần trở thành ngôn ngữ chính của toàn cầu. Vì thế, nhiều cuộc thi học thuật về tiếng Anh ngày càng phổ biến và thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

X Ðóng