BB Trần cầm chuối, cover "Ánh trăng nói hộ lòng tôi"

|

Anh chàng BB Trần đã hóa thân thành danh ca Đặng Lệ Quân vô cùng mùi mẫn và... "bựa"!

Nguồn video: Trần Bảo Bảo

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube