Bây giờ loài khỉ chúng nó đã thông minh tới mức này rồi đây

|

Hành động giặt giũ, tắm gội của các con đười ươi hay khỉ đột này sẽ khiến bạn giật mình vì "sự tiến hoá" vượt trội của chúng trong ngày nay. Liệu đơn giản đây chỉ là hành động "bắt chước" của các loài linh trưởng hay là sự "tiến hoá" của chúng?