"Bật ngửa" với "Yêu một phải người chăng lầm lỗi" phiên bản Trang Hý

|

Trang Hý vì một phút "xỉn"... nước tăng lực nên đã cao hứng ra cho ra bản cover "Yêu một phải người chăng lầm lỗi" siêu... "bựa".

Nguồn video: Trang Hý