;

Bật ngửa khi dàn sao "Thái tử phi Thăng chức kí" cover hit 2NE1

| <

Dàn sao "Thái tử phi Thăng chức kí" đã "quẩy" tung hết mình với "I'm the Best" ngay trên sóng truyền hình.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng