Bất ngờ với suy nghĩ của trẻ con về sự khác biệt nam - nữ

|

Theo bạn, trẻ em nghĩ gì về câu hỏi: "Sự khác biệt giữa con trai và con gái là gì?". Hãy cùng nghe những đứa trẻ tranh luận về điều đó nhé! 

Nguồn theo: MaiantiemFunny