Bất ngờ với sự chia sẻ của người Việt trong dịp Tết

|

Nghiên cứu XHH của trường đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM, cũng cho biết, 97,3% người Việt Nam cho rằng chia sẻ giúp đỡ với người khó khăn là việc mà ai cũng có thể làm được miễn là có tấm lòng.

Bất ngờ với sự chia sẻ của người Việt trong dịp Tết

loading...
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube