Bất ngờ với phản ứng của cậu bé đánh giày khi bị thử lòng giữa phố

|

Được thuê đánh giày rồi bất ngờ phải ngồi đợi chủ trong suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu bé đánh giày đã có những phản ứng hết sức bất ngờ.

Nguồn video: Monster NTN

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube