Bất ngờ với loài bọ ngựa múa võ y như người

|

Bề ngoài giống một bông hoa giúp loài bọ ngựa phong lan thu hút và đánh lạc hướng con mồi, tránh bị các con vật khác tấn công.