Bất ngờ với hình dạng kì dị của kẹo dẻo bột trong hộp hút chân không

|

Phình to bất thường rồi lại teo tóp nhỏ lại, chưa bao giờ thấy kẹo marshmallow "ảo diệu" đến vậy!

Nguồn video: CrazyRussianHacker