Bất ngờ với chú chó chụp bóng bách phát bách trúng

|

Bạn sẽ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chú chó có khả năng chụp và đón bóng một cách thật chính xác như trong đoạn video sau.