Bất ngờ với cách tính nhẩm toán học "bá đạo" của người Nhật

|

Các bạn hãy xem cách tính nhân rất dễ dàng mà người Nhật vẫn thường sử dụng. Với cách tính này, bạn có thể nhân các số có 4, 5 chữ số trên giấy nhanh hơn rất nhiều.

Clip được thực hiện bởi kênh Có thể bạn chưa biết.