;

Bất ngờ trước khả năng chịu nước của các đời iPhone

| <

Với thí nghiệm này, bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ khi xem kết quả đấy. Xem iPhone chịu được nước tới đâu nhé!

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng