Bất ngờ trước khả năng chịu nước của các đời iPhone

|

Với thí nghiệm này, bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ khi xem kết quả đấy. Xem iPhone chịu được nước tới đâu nhé!