Đời 10/01/2017

Cuộc hội ngộ nhiều nước mắt xót xa của hai người bạn ở trại tâm thần

Cuộc sống đâu ai lường trước điều gì…

Đời 11/10/2016

Trớ trêu cuộc hội ngộ bất ngờ của ba người bạn học - ba số phận

Có lẽ cả ba người đều chưa một lần nghĩ rằng hoàn cảnh hội ngộ bạn học cũ lại có phần trớ trêu đến thế.

X Đóng