Sao 08/09/2013

Đặng Tụy Văn vẫn cay cú vì bị Lê Tư đánh bại hồi năm 2004

Đặng Tuy Văn không ngần ngại công khai sự bất mãn cách làm việc của TVB.

X Ðóng