Bắt bài những lời nói dối quen thuộc trong cuộc sống

|

Bạn có cảm thấy quen thuộc với những lời nói dối này? Bạn đã từng nói dối những điều được đề cập đến trong clip bao nhiêu lần?