;

Barack Obama và những khoảnh khắc đã trở thành biểu tượng

| <

Những ngày này, những thước phim gần gũi, ấm áp của Obama được nhiều người tìm lại và bày tỏ sự trân trọng, thậm chí là tiếc nuối vô cùng.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng