Đời 21/04/2017

Lại chuyện chỉ có ở Nhật Bản - cơn khủng hoảng snack khoai tây

Điều gì đã khiến người dân Nhật mua cho bằng được từng gói snack khoai tây?

X Đóng