;

"Bản tuyên ngôn nữ quyền" thu hút 46 triệu lượt xem trên mạng xã hội

| <

Wannabe không chỉ là để hồi sinh một tượng đài âm nhạc mà còn thuộc chiến dịch toàn cầu của tổ chức Global Globes nhằm bảo vệ quyền phụ nữ.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng