Bạn thích chó hay mèo hơn?

|

Mỗi loài 1 vẻ, mười phân vẹn mười! Như thế này thì dù là mèo hay chó cũng phải có 1 em trong nhà nhé!